Interne forbedringer i TINE ga solid resultatvekst

Effekter fra TINEs pågående forbedringsprosjekt Styrk bidro til et driftsresultat på 327 millioner kroner i første kvartal 2015 mot 220 millioner kroner i samme periode 2014. Godt salg inn mot påske og positive valutaeffekter bidro også til bedringen i driftsresultat.

Driftsinntektene var på 5.369 millioner kroner i kvartalet, mot 5.013 millioner kroner i samme periode i 2014. 

TINE Gruppas gode resultat for første kvartal 2015, skyldes i hovedsak et godt salg innenfor Meieri Norge, positive effekter fra forbedringsprosjektet Styrk og positive effekter fra valuta. Det gode salget var imidlertid påvirket i stor grad av at innsalget av dagligvarer til påskeuken i første kvartal i år mot andre kvartal i 2014.

– Det er gledelig å se at forbedringsarbeidet i TINE gir tydelige effekter også i det økonomiske resultatet. Godt salg i TINE og datterselskap bidrar også positivt. Som samvirke med over 30 meierier og en stor logistikkoperasjon, er vi avhengige av driftsmarginer som gir rom for å investere i innovasjon og effektivisering. Dette er helt nødvendig for å kunne levere merkevarer til kvalitetsbevisste forbrukere og være et lønnsomt selskap for våre 12000 eiere i framtiden, sier konsernsjef Hanne Refsholt.

Etter at Styrk ble lansert høsten 2013 er til sammen 16 av 17 definerte delprosjekter startet. Det er så langt gjennomført tiltak som skal gi en helårseffekt på 500 millioner kroner. Dette er i tråd med tidsplanen og målene som er utarbeidet for prosjektet. De realiserte effektene har bidratt med 89 millioner kroner av resultatforbedringen på 107 millioner kroner fra første kvartal 2014 til 2015.

Innen søtmelkssegmentet fortsatte tilbakegangen første kvartal, og TINE gikk tilbake mer enn totalsegmentet. Målt i volum hadde TINE lavere salg av søtmelk sammenlignet med samme periode i fjor, mens både salg av syrnet melk og smaksatt søtmelk hadde positiv vekst første kvartal. Juicekategorien hadde god vekst første kvartal, og meget positiv vekst for Sunniva bidro til utvikling på nivå med totalveksten i kategorien.

Verdiveksten på ost var avtakende første kvartal sammenlignet med fjoråret, men fremdeles positiv. Faste hvitoster sto for kategoriveksten og det var TINE som drev veksten i segmentet. Spesielt Norvegia og Revet Ost bidro til godt salg fra TINE første kvartal. I første kvartal var det tilbakegang for brunost, både totalt i segmentet og for TINE. Salget fra TINE endte under både i volum og verdi første kvartal mot samme periode i fjor.

Svekkelsen av norske kroner mot amerikanske dollar bidro til styrket lønnsomhet i eksport av Jarlsberg® og forklarer det meste av 21 millioner kroner i positive valutaeffekter i driftsresultatet. Regnskapet ble belastet med netto 31 millioner kroner i engangseffekter for kvartalet. Dette besto av avsetninger knyttet til pågående omstillingsarbeid. I første kvartal 2014 ble det inntektsført 22 millioner kroner i positive engangseffekter knyttet til salg av avviklede anlegg.

Siste saker