Internasjonale meieripriser til Norge

To av våre fremste eksperter på meierisiden i Norge, Odd Rønningen (TINE) og professor Roger Abrahamsen (Universitetet for miljø- og biovitenskap, UMB) har begge mottatt priser for deres arbeid innenfor meieriteknologi og melkemaskiner.

Odd Rønningen (TRM) og Roger Abrahamsen (UMB) var stolte mottakere av IDF-prisene i Japan. Foto: Helle Huseby
Odd Rønningen (TRM) og Roger Abrahamsen (UMB) var stolte mottakere av IDF-prisene i Japan. Foto: Helle Huseby

Prisene ble overrakt under gallamiddagen torsdag kveld 31. oktober på IDF World Dairy Summit, en internasjonal meierikonferanse som i år ble arrangert i Yokohama, Japan.

Odd Rønningen ble tildelt IDF Prize of Excellence

Det er første gang denne prisen deles ut. Prisen deles ut som en anerkjennelse for spesielt gode bidrag til det arbeidet som utføres av IDF. Prisen kan deles ut til en enkelt person eller en gruppe, og i år gikk altså denne prisen til TINEs Odd Rønningen for hans arbeid innenfor IDF i 20 år. Det var spesielt Rønningens bidrag innenfor utvikling av ISO-standarder for melkemaskiner og automatisert melking som lå til grunn for tildelingen.

Odd Rønningen har utviklet det unike instrumentet Vadia som måler vakuum under melking. Gjennom dette arbeidet har  han bidratt til å forebygge mastitt-problematikk og dermed redusere behovet for bruk av antibiotika.

IDF Award 2013 til Roger Abrahamsen

Roger Abrahamsen ble tildelt prisen IDF Award 2013. Prisen deles ut av International Dairy Federation (IDF) som et symbol for å anerkjenne en person som har utført spesielt gode bidrag til framgang i internasjonal melkeproduksjon og meieriindustri.

Roger Abrahamsen fikk prisen for sitt arbeid både i Norge og i utlandet. Han har produsert mer enn 200 publikasjoner innenfor en hel rekke meierifaglige temaer, som for eksempel osteteknologi. Han har ledet og deltatt i en rekke større forskningsprosjekter innenfor meieriteknologi. Abrahamsen har veiledet mer enn 100 master- og doktorgradsstudenter gjennom 40 år med arbeid på UMB, og slik bidratt til å overføre mye kompetanse til framtidige meierifagfolk. Hans meierifaglige ekspertise har blitt mye brukt i meieriindustrien i Norge, men Abrahamsens arbeid er også godt kjent utenfor Norges grenser. Det ble spesielt trukket fram hans bidrag gjennom Norad til utvikling i flere afrikanske land. Han har vært involvert i IDFs arbeid siden 1984 og sittet i den norske nasjonalkomiteen til IDF i en rekke år.

Nylig ble han pensjonert fra sitt virke som professor på UMB, men han vil imidlertid fortsette å bidra med sin kompetanse på meierisiden gjennom å være professor emeritus på UMB.