Ikke kast mat til jul!

Nordmenn innrømmer at de kjøper for mye mat til jul, og mange kaster mat etterpå – da gjerne med forklaringen at varen er «utgått på dato». Men all mat er ikke ubrukelig etter denne datoen.

TINE har endret til «Best før» på alle melkekartonger for å redusere matsvinn
TINE har endret til «Best før» på alle melkekartonger for å redusere matsvinn

– Tenk deg om en gang til før du kaster mat i juletida. Mye mat kan være bra selv om datomerkingen er nådd, sier Bjørn Malm, som er leder for samfunnsansvar i TINE.

Tall hentet inn av Østlandsforskning til ForMat-prosjektet, viser at folk kaster enormt med kaker og annen mat etter jul, og at nesten 60 prosent oppgir at de kaster mat fordi de ikke rekker å spise den før den går ut på dato. Tallene viser samtidig at selv om det ikke er melk og fløte folk kaster mest at etter jul, så er dette blant matvarene som folk kaster mest av gjennom året. Totalt gjennom året er matsvinnet i Norge er på nesten 400.000 tonn.

Nettopp for å bidra til at folk kaster mindre mat, har TINE endret merkingen på samtlige produkter. Nå heter det «Best før» og ikke «Siste forbruksdag». Forskjellen kan synes liten, men bak uttrykket «Best før» ligger det en føring om at det kan være fullt mulig at ikke «Siste forbruksdag» er nådd.

Alle produkter

– På alle våre produkter - også melk og fløte - har vi over tid endret merkingen fra «Siste forbruksdag» - som var en mer absolutt grense - til «Best før». Dette betyr at vi garanterer for at produktet er hundre prosent slik man bør forvente før denne grensen, men at det ikke er noen risiko å drikke eller spise det etter denne datoen så fremt det lukter og smaker ok, sier Bjørn Malm.

Samtidig som melkeprodukter som inntas i fersk forstand selvsagt skal være friske, går det godt an å bruke meieriprodukter som har fått noe lukt i som ingredienser i matlaging. Både vafler, pannekaker og annet bakverk kan være like gode eller bedre selv med melk eller fløte som har tyknet. Også rømme og ost har bruksverdi i denne sammenhengen etter «Best før»-dato. Ost som lagres uåpnet i kjøleskap kan leve en del lenger enn denne datoen.

I løpet av høsten har TINE også lagt til «Best før»-merket helt øverst på melkekartongen, på melk som produseres over hele landet. Dette gjør det enda enklere å oppfatte at det går an å lukte og smake på melken som har oversteget datoen før den eventuelt helles ut.

– Det kastes for mye mat i Norge og vi i TINE vil med dette tiltaket bidra til at forbrukerne kaster mindre. Den gamle merkingen «Siste forbruksdag» var det mange som forholdt seg til helt kategorisk. De kastet konsekvent hvis datoen var passert. Vi er en stor matvareleverandør og har et medansvar her, og håper at forbrukerne bidrar til mindre kasting av mat, sier Malm.


For ytterligere informasjon, kontakt Bjørn Malm på tlf: 934 79 627, eller på e-post: bjorn.malm@tine.no.
Pressekontakt i TINE nås på tlf: 482 30 994, eller på e-post: presse@tine.no