Grønn energi til TINEs produksjon i Ålesund

TINE og Tafjord Fjernvarme etablerer et nytt og kraftfullt samarbeid om grønn energi. Løsningen fører til at TINE kan redusere utslipp av CO2 med 66 % fra anlegget i Ålesund.

Meierisjef Jan Heggem, Knut Arve Tafjord fra Tafjord Kraftvarme og teknisk leder Ronald de Koning, TM Ålesund. (Foto: Aleksander Worren)
Meierisjef Jan Heggem, Knut Arve Tafjord fra Tafjord Kraftvarme og teknisk leder Ronald de Koning, TM Ålesund. (Foto: Aleksander Worren)

- Vi i  TINE tar ytterligere skritt i klimavennlig retning. Vi kan produsere med grønnere energi her i Ålesund, og bidra betydelig til lavere utslipp av klimagasser, sier meierisjef Jan Heggem.

Meieriselskapet TINE har som mål på landsbasis å kutte all bruk av fossil olje og kutte utslippene av klimagasser med 30 % innen 2020. Reduksjonen her i Ålesund vil alene innebære 5 % reduksjon av TINE sine utslipp.

Det er kraftselskapet Tafjord som leverer fjernvarmen og som sammen med partneren Single Phase Power (som har utviklet varmepumpene) løfter temperaturen opp til det nivået meierindustrien trenger. Knut Arve Tafjord har fjernvarmeansvaret i kraftselskapet Tafjord.

Først i verden

-      Med dette samarbeidet har vi brakt en helt ny internasjonal grønn mulighet til industrien. Vi er først i verden med dete prosjektet og TINE er vår første kunde med løsningen.  Det er vi veldig stolte av sammen med vår partner Single Phase. Både Innovasjon Norge og ENOVA, Forskningsr¨ådet og Skattefunn har engasjert seg i finansiering av den nye teknologien, sier Knut Arve Tafjord.

Ut med  naturgass

TINE Meieriet Ålesund er et stort og viktig anlegg i TINE-sammenheng og har hatt naturgass som energikilde sammen med strøm siden 2006. Den tiårige leveringsavtalen utløper i 2016 og da inntar meieriet en langt renere tilværelse med den nye løsningen. Nå må TINE bygge et pumpehus for de nye varmepumpene slik at overgangen kan starte i 2015.

Han forteller at Tafjord samarbeider med selskapet Single Phase om nye varmepumper som vil bidra til at fjernvarmen kan løftes til 189–190 grader, som TINE trenger for sin produksjon av damp i industrien.

 Ålesund først

Single-Phase Power er et norsk FoU selskap som har løftet teknologi for energigjenvinning fra industriprosesser til løsninger som er helt nye – og som for første gang tas i bruk i Ålesund gjennom dette samarbeidet. Teknologien er unik ved at den kan benyttes både til strømproduksjon og som varmepumpe.

SPPs teknologi erstatter tradisjonelle olje, gass, eller el-fyrte dampkjeler og muliggjør betydelige reduksjoner i utslipp av klimagasser gjennom gjenbruk av spillvarme eller som i prosjektet hos TINE Meieriet, Ålesund; ved å åpne for bruk av helt nye energikilder som fjernvarme til dampproduksjon.