Godt salg løftet TINE-resultatet

Godt salg av ost, smaksatt drikke, ferskost og smør bidro til et bedret resultat i 3.kvartal. Samtidig påvirker kostnader knyttet til oppstart av TINEs nye anlegg mindre i forhold til tidligere kvartaler.

Salgsinntektene i tredje kvartal ble på 5121 millioner kroner, som er en økning på 6,8 prosent sammenlignet med samme periode i 2012. Driftsresultatet for TINE Gruppa (konsernet) i tredje kvartal er 334 millioner kroner, som er 35 millioner kroner bedre enn tredje kvartal i 2012.

Samlet var salgsinntektene på 14.880 millioner kroner i årets ni første måneder, som er 527 millioner kroner høyere enn samme periode i 2012. Driftsresultatet for denne perioden i 2013 er på 797 millioner kroner, som er 45 millioner kroner lavere enn i perioden januar til september i 2012. I de samlede tallene for 2012 ligger effekten fra salget av Salmon Brands.

Det var Meieri Norge som bidro til forbedringen i driftsresultatet for tredje kvartal, basert på god salgsvekst innen ost, smaksatt drikke, ferskost og smør. Tallene fra Diplom-Is er også gode og preget av godt sommervær.

Driften preges fortsatt av kostnader knyttet til oppstarten av de nye anleggene i Oslo og på Jæren, men dette viser en positiv utvikling i forhold til tidligere kvartaler. Merkostnadene var beregnet til omkring 10 millioner kroner sammenlignet med tredje kvartal 2012. For perioden januar til september utgjorde merkostnadene mellom 80-90 millioner sammenlignet med samme periode i fjor.

I perioden januar – september 2013 tok TINE i mot til sammen 1147 millioner liter kumelk, en økning på 1,0 prosent mot samme periode i 2012. Fettandelen i melken har i denne perioden gjennomsnittlig ligget på 4,19 prosent, som er høyere enn prognosen på 4,18 prosent. Til sammenligning var fettandelen 4,08 prosent per tredje kvartal 2012. Dette har bidratt til tilfredsstillende smørlagre. TINE har derfor ingen planer om å importere mer smør i år.

I september iverksatte TINE et forbedringsprogram for å styrke konkurransekraften. Målet er å realisere resultatforbedrende tiltak på NOK 750 millioner kroner innen utgangen av 2015 og styrke TINEs evne til å svare på nye markeds- og forbrukerbehov.


_____________________________

For ytterligere informasjon, se børsmeldingen her.

Kontakt pressevakt på tlf. 482 30 994 eller e-post: presse@tine.no