God resultatvekst i TINE

Godt salg hos datterselskapene Diplom-Is og Fjordland, bedret drift ved nye anlegg og positive effekter av forbedrings-programmet Styrk bidro til resultatvekst for TINE i tredje kvartal. Salgsinntektene i tredje kvartal var på 5263 millioner kroner, mens driftsresultatet var på 458 millioner kroner.

Salgsinntektene i tredje kvartal viste en økning på 3,9 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, mens driftsresultatet var 124 millioner kroner høyere enn i tredje kvartal 2013.
– Drift og resultat viser god fremgang i TINE. Samtidig er vi spente på hva fremtiden bringer knyttet til endringer i struktur og rammebetingelser for verdikjeden for mat.  Forbedringsarbeidet for å bli mer effektive og konkurransedyktige fortsetter for å kunne møte den økende konkurransen fra import og norske aktører på en god måte, sier konsernsjef Hanne Refsholt i TINE.

Noe av det som bidro til det gode driftsresultatet i tredje kvartal er nettopp at deler av forbedringsarbeidet begynner å kaste av seg. Samtidig har bedret drift ved nye anlegg og godt salg hos datterselskapene Diplom-Is og Fjordland vært med på å løfte resultatet.

Bedret drift
Kostnaden ved driften av de nye anleggene var 25-30 millioner kroner lavere enn i samme kvartal i fjor. Anlegget i Oslo fortsatte den positive utviklingen og bidro sterkt til forbedringen sammenlignet med tredje kvartal 2013. En viktig del av forbedringen er knyttet til avviklingen av meieriene Voll, Odal, Fosheim og Sarpsborg. Hittil i år har kostnadene ved driften av de nye anleggene vært 95-105 millioner kroner lavere enn samme periode 2013.

Etter at forbedringsprosjektet Styrk ble lansert høsten 2013 er til sammen 15 av 17 definerte delprosjekter startet. Det er så langt gjennomført tiltak som skal gi en helårseffekt på over 250 millioner kroner. Dette er i tråd med den tidsplanen som er utarbeidet for prosjektet, som har en målsetting om en resultatforbedring på 750 millioner kroner.

I Ipsos MMIs årlige omdømmemåling gikk TINE til topps etter en god forbedring på blant annet områder som miljøbevissthet og samfunnsansvar.

Les børsmeldingen på tine.no

Siste saker