Gjenskaper original TINE-ost

Igjen kan det gamle meieriet i Rausjødalen, meierisamvirkets vugge, by fram en helt spesiell ost. To år på rad er det produsert sveitserost etter ei oppskrift tilnærmet lik den som pionerene brukte i 1856.

Arve Bjørnstad (t.v.) ystet den originale sveitserosten sammen med Lars Sankar-Øyan. Alle foto: Bjørn Malm
Arve Bjørnstad (t.v.) ystet den originale sveitserosten sammen med Lars Sankar-Øyan. Alle foto: Bjørn Malm
Den originale sveitserosten fra Rausjødalen
Den originale sveitserosten fra Rausjødalen
Rausjødalen Setermeieri
Rausjødalen Setermeieri

I 1856 gikk visjonære bønder fra Østerdalen sammen og etablerte det som er forløperen til TINE, nemlig Norges og Nord-Europas første samvirkemeieri, Rausjødalen Setermeieri. Med mer en 100 kyr på beite skulle de produsere førsteklasses sveitserost myntet på det kravstore publikumet i Christiania. Det hele ble en heller sørgelig historie. Etter bare to år måtte de legge ned driften. Dette skyldes nok flere ting, men dårlig somre med elendig beite, samarbeidsproblemer og lang transport til markedet er noen av årsakene.

Modnet på vinteren

Sommer 2011 kom eieren av Rausjødalen, Arve Bjørnstad, over den originale osteoppskriften som ble benyttet ved Rausjødalen Setermeieri. Sammen med Lars Sankar-Øyan fra Bjørkkjølen Fjellysteri ystet Bjørnstad en sveitserost som er tilnærmet den samme som ble laget for 160 år siden. Gjennom vinteren lå osten til modning i en gammel jordkjeller på gården Telnes-Øvre i Nord-Østerdalen og ble så servert til et stort publikum i Rausjødalen.

Resultatet var så lovende at Bjørnstad og Sankar-Øyan besluttet å prøve seg på nytt, og nok en gang ble det ble ystet etter alle kunstens regler. Torsdag 4. juli var osten gjort klart for et forventningsfullt publikum i historiske og idylliske omgivelser i Rausjødalen.

Spennende smaksopplevelse 

En av dem som fikk smake på osten var Heidi Netland Berge i TINE Partner. Hun jobber inn mot hotell- og restaurant markedet der hun blant annet møter noen av Norges beste kokker.
– Disse kundene etterspør unike produkter med historie. Osten vi har smakt på i dag er jo på mange den originale TINE-osten, og kan være et bidrag til å få fram TINEs lange og spennende historie, sier Netland Berge. – Om dette blir en ost for topprestaurantene er det nok for tidlig å si, men vi syns det er spennende å følge med på slike initiativ.

TINE har i flere år støttet opp om Rausjødalen.
– Dette stedet står sentralt i TINEs historie, og det er viktig for vår identitet at stedet bevares, sier Bjørn Malm, leder samfunnsansvar i TINE. – Spennende er det jo også hvis Rausjødalen nå lykkes med å ta fram den opprinnelige TINE-osten, en del av vår felles matkultur og tradisjon. Slike initiativ støtter vi gjerne opp om.