Foreslår gjenvalg på Trond Reierstad

Valgkomiteen i TINE SA foreslår gjenvalg både på leder Trond Reierstad og nestleder Nina Kolltveit Sæter. Valgene foregår på årsmøtet i TINE 23. og 24. april.

Trond Reierstad
Trond Reierstad

Det er en enstemmig valgkomite som stiller seg bak innstillingen.

- Både Trond Reierstad og Nina Kolltveit Sæter har etter valgkomiteens mening gjort en utmerket jobb. De er begge godt kvalifisert til å lede TINE i en situasjon med økende konkurranse og større krav til effektiv drift, sier leder i valgkomiteen Elling Ruggli.

To av de øvrige medlemmene i konsernstyret, Torstein Grande fra Midt-Norge, og Anne Maren Wasmuth fra Nord, har begge frasagt seg gjenvalg. Valgkomiteen foreslår at disse erstattes med Nils Asle Dolmseth, Midt-Norge og Turid Næss, Nord.

Trond Reierstad er 55 år, og melkebonde i Rælingen. Han har vært styreleder i TINE siden 2010.
Nina Kolltveit Sæter er 43  år, og melkebonde i Surnadal. Hun ble valgt til nestleder på årsmøtet i 2013.