Forbedringsarbeid løfter resultatet i TINE

Driften av de nye anleggene viste god bedring i kvartalet og bidro sammen med iskremvirksomheten til et resultat på 404 millioner kroner i 2. kvartal 2014. Forbedringsprogrammet Styrk er kommet godt i gang med gevinstrealiseringen.

Salgsinntektene for TINE Gruppa i andre kvartal var på 5255 millioner kroner, som er en økning på 4,7 prosent sammenlignet med samme periode i 2013. Driftsresultatet for TINE Gruppa i andre kvartal var 404 millioner kroner, som er 65 millioner kroner bedre enn andre kvartal i 2013.

– Kostnaden ved driften av de nye anleggene var nær 50 millioner kroner lavere enn samme kvartal i fjor. Et viktig bidrag kom fra distribusjonsaktiviteten ved anlegget i Oslo som fortsatte den positive utviklingen sammenlignet med andre kvartal 2013, sier konsernsjef Hanne Refsholt.

Produksjon av pulverprodukter basert på myse ved anleggene i Verdal og på Jæren samt produksjonen av hvitost på Jæren, viste også betydelig bedring sammenlignet med samme periode i 2013. Hittil i år har kostnadene ved driften av de nye anleggene vært mellom 70 og 80 millioner kroner lavere enn første halvår 2013. Samtidig bidrar et høyere internasjonalt prisnivå på myseproteinpulver til styrket inntjening.

Forbedringsprosjekt i rute

Etter at forbedringsprosjektet Styrk ble lansert høsten 2013 er til sammen 15 av 17 definerte delprosjekter startet, mens de to gjenværende vil bli startet i løpet av høsten 2014 og starten av 2015.
– Innsatsen i forbedringsprosjektet Styrk vil ikke gi full uttelling før mot slutten av neste år,  men vi er motivert av at flere prosjekter har begynt å vise resultater, sier Refsholt.

Analysene så langt viser forbedringstiltak i overkant av 450 millioner kroner.  Dette tilsvarer over halvparten av målsetningen om en resultatforbedring på 750 millioner kroner, og er i tråd med den tidsplanen som er utarbeidet for prosjektet. Det er så langt gjennomført tiltak som skal gi en helårseffekt på over 200 millioner kroner. Forbedringene av driften ved nye anlegg og forbedringsprogrammet Styrk er realisert i forretningsområdet Meieri Norge. Meieriet på Fosheim ble avviklet i mai og aktiviteten er overført til meieriet på Kalbakken i Oslo.

Varm vår løftet Diplom-Is

For Diplom-Is bidro det gode været på forsommeren til svært godt salg og styrket inntjening.

For andre kvartal ble det tatt i mot 392 millioner liter kumelk, en reduksjon på 8 millioner liter (2,1 prosent) sammenlignet med samme periode i fjor. Fettandelen i melken var gjennomsnittlig på 4,17 prosent i kvartalet.

For andre kvartal var pensjonskostnadene 20 millioner kroner lavere enn samme periode i fjor. Det henvises for øvrig til informasjon om endring av pensjonskostnader i børsmeldingen for første kvartal 2014.

Kontakt
For ytterligere informasjon kontakt pressevakt i TINE på telefon 482 30 994 eller e-post presse@tine.no

Se børsmeldingen for TINE Gruppa 2. kv. her (pdf)