Feilmerking av Go’morgen ZERO

Ved en beklagelig feil har TINE sendt to varianter av Go'morgen ZERO ut i markedet der næringsdeklarasjonen er feil. Innholdet av kalorier, karbohydrater og fett er i virkeligheten høyere enn det deklarasjonen opplyser. Feilmerkingen innebærer ingen helserisiko.

Årsaken til feilmerkingen ligger i en beregningsfeil i TINEs dataprogram. Feilen har oppstått ved at det er næringsinnholdet i yoghurtdelen av begeret alene som står utenpå, uten at næringsinnholdet i müsli-blandingen ved siden av er regnet inn.

TINE har varslet Mattilsynet om saken.

Det arbeides nå på spreng med å skaffe ny emballasje, som ventes å være på plass rundt den 20. til 25. oktober, litt avhengig av når emballasjefabrikanten vil være i stand til å levere.

I mellomtiden setter vi inn ulike tiltak for å bøte på skaden, deriblant midlertidige etiketter som viser korrekt næringsinnhold.
 
TINE beklager å ha gitt feilaktige opplysninger om produktets næringsinnhold til forbrukerne og samfunnet for øvrig. Dette har på ingen måte vært tilsiktet. Tvert imot er TINE avhengig av tillit hos forbrukeren, og tilstreber derfor å levere produkter av høy kvalitet med ærlig, god og tydelig merking. Vi går nå gjennom våre rutiner, med sikte på å unngå lignende hendelser i framtida.

Typene er Mangoyoghurt med müslikrønsj og Bringebæryoghurt med müslikrønsj.

Fakta Go'morgen ZERO