Feil holdbarhet på rømme i Nord-Norge

TINE har feilstemplet holdbarhetsdato på tre partier 300-grams beger av Lettrømme og Sæterrømme. Disse begrene er stemplet med 4., 6 eller 7. januar 2015, mens de skulle hatt datoen 4., 6. eller 7. januar 2016. Dette gjelder kun for Nord-Norge.

Det er ingen annen feil ved disse produktene utover den åpenbart gale holdbarhetsdatoen. TINEs vurdering er derfor at rømmen kan selges og brukes til tross for feilstemplingen, for å unngå matsvinn. Alternativet er å kaste gode matprodukter. Ved datostemplingen står det også "350". Dette nummeret angir bare produksjonsanlegget som har laget rømmen.

TINE beklager dette. Dersom du har spørsmål kan du kontakte TINE på telefon 800 35 999, eller på epost: tfs@tine.no.