Først med biokork på melkekartonger

I dag kommer biokork på melkekartongene. TINE er første meieriselskap som velger den plantebaserte korken på melk og juice og markerer at selskapet gjør alvor av å velge gode miljøløsninger der det er mulig.

I dag får de første 1,75-literskartongene en 100 prosent fornybar og plantebasert biokork i Bergen og Kristiansand. Deretter følger resten av landet på løpende bånd. Foto: Janne Sandvik.
I dag får de første 1,75-literskartongene en 100 prosent fornybar og plantebasert biokork i Bergen og Kristiansand. Deretter følger resten av landet på løpende bånd. Foto: Janne Sandvik.

Det er meieriene i Bergen og Kristiansand som leverer de første melkekartongene med biokork.

– Vi er de første i Norge som tar i bruk biokork. I denne omgang er det ca 50 millioner kartonger melk og juice om får biokorken fra TetraPak, produsert med sukkerrør som råvare, forteller leder for samfunnsansvar i TINE, Bjørn Malm. – TINE går i en klimavennlig retning. Gjennom kontinuerlig forbedring ønsker vi å forebygge forurensning og øke bruk av fornybare innsatsfaktorer i vår virksomhet, sier Bjørn Malm.

Støtte fra Zero

– Omlegging fra fossil til fornybar plast er et viktig klimatiltak for det grønne skifte fra fossile til fornybare materialer. Global bruk av fossil energi til plastproduksjon står for omtrent like store CO2-utslipp som verdens flytrafikk. Det er veldig bra at TINE er i gang med omlegging til fornybar plastbruk. Dette er et konkret klimatiltak på veien mot 100 % fornybar plast og emballasjebruk, sier Marius Gjerset i miljøorganisasjonen  ZERO  i forbindelse med tiltaket.

Mange miljøriktige tiltak

– Vi i TINE  har gjort strategiske valg av løsninger som er mer klimavennlige. Emballasjen/korken er ett av disse. Redusert drivstofforbruk i TINEs transport og økende bruk av miljøvennlig drivstoff er andre. I industrien øker vi andelen fjernvarme og bruk av bioenergi, reduserer bruk av naturgass og skal fase ut bruk av fossil olje som energikilde.

Malm vektlegger at ett av TINEs hovedmål er å gi samfunnet en bedrift som skaper bærekraftig næringsmiddelproduksjon.
– Det betyr bl.a. at vi skal utnytte våre ressurser på en optimal og bærekraftig måte. Ett av måleparametrene er å kutte utslipp av klimagasser med 30 prosent innen 2020, målt mot 2007, sier leder for samfunnsansvar i TINE, Bjørn Malm.