Enda ferskere Tinemelk i butikkene fra januar 2016

Fra 11. januar 2016 vil butikkene få levert en dag ferskere TINEmelk 1-liter og 1,75-liter i Midt- og Sør-Norge. Dette vil bidra til bedre holdbarhet og miljøgevinst i form av redusert matsvinn.

- På bakgrunn av TINEs kontinuerlige innovasjonsarbeid, effektive produksjon og distribusjon, vil vi fra 11. januar klare å levere melken en dag tidligere til butikker i Midt- og Sør Norge. Det betyr enda ferskere melk og lengre holdbarhet for forbrukerne, sier markedsdirektør Kathrine Mo.

Forbrukerundersøkelser viser at ferskhet betyr mye for valg av melk. TINE har derfor jobbet systematisk gjennom hele verdikjeden for å finne områder hvor vi kan øke kvaliteten eller effektivisere enda mer.
- Vi har fornyet tappemaskiner og forbedret rutiner på meieriene ytterligere. Samtidig har vi effektivisert distribusjonen enda mer for at melka skal komme enda ferskere ut til butikkene. Vi håper kjedene sikrer at økt holdbarhet på TineMelk til butikk kommer forbrukerne til gode ved at varene kommer raskt ut i hyllene, sier Mo.

Flere dager holdbarhet for kunden betyr også mye for å bidra til redusert matsvinn på ferskvarer.
- For hver dag vi klarer å levere ferskere melk, vet vi at det bidrar til en miljøgevinst, særlig når hoveddelen av matkastingen foregår hjemme hos forbrukeren. Med ferskere melk forventer vi en miljøgevinst i form av redusert matsvinn, sier leder for samfunnsansvar Bjørn Malm.

Enda ferskere melk vil i første omgang gjelde butikker i Midt- og Sør Norge på grunn av transportavstandene, men i resten av landet vil ferskere melk komme i løpet av 2016.

Siste saker