Bygger flisfyringsanlegg i Elnesvågen

Ved TINE Meieriet Elnesvågen skal det i år bygges et anlegg for flisfyring til erstatning for fyring med gass. Resultatet blir en stor nedgang i utslippet av CO2.

Ved TM Elnesvågen vil utslippet av CO2 årlig gå ned med 2420 tonn når flisfyringsanlegget er satt i drift.
Ved TM Elnesvågen vil utslippet av CO2 årlig gå ned med 2420 tonn når flisfyringsanlegget er satt i drift.

Meieriet bruker damp til oppvarming i prosessen, og i dag lages dampen ved å brenne gass eller bruke strøm. TINE har signert avtale med Bioenergy AS om bygging og drift av et anlegg som bruker flis fra lokalt trevirke for å lage damp. Ved å gå over til fornybar energi blir det en årlig reduksjon i utslipp på 2420 tonn CO2 fra fossil brensel.

Om alt går etter planen starter byggearbeidet i begynnelsen av mai og anlegget skal trolig stå ferdig på senhøsten.