Brudd i jordbruksforhandlingene

TINE er ikke en part i jordbruksforhandlingene, så gårsdagens brudd mellom Staten og Norges Bondelag/Norges Bonde- og Småbrukarlag medfører ingen umiddelbare konsekvenser for leveringen av melk og meierivarer.

TINE er ikke en del av disse forhandlingene og gir sine innspill til faglag i forkant. TINE har i disse meldt behov for inntektsvekst i jordbruket dersom framtidig melkeproduksjon og norsk næringsmiddelindustri skal være konkurransedyktige mot import.

TINE er ikke kjent med hvilke aksjoner som er planlagt i forbindelse med bruddet. og foreløpig har ikke dette noen konsekvenser for leveringsevne ut til butikk og forbruker. Hvis leveringsevnen skulle bli påvirket, vil vi så raskt som mulig informere om dette.