Bedret resultat fra TINE

Driften av de nye anleggene viste god bedring gjennom kvartalet og bidro til en betydelig forbedring i resultatet for første kvartal. Godt salg av ost, matlagingsprodukter, yoghurt og pulverprodukter basert på myse bidro også til fremgangen.

Salgsinntektene i første kvartal ble på 4,9 milliarder kroner, som er en økning på 4,8 prosent sammenlignet med samme periode i 2013. Driftsresultatet for TINE Gruppa i første kvartal ble 220 millioner kroner, som er 97 millioner kroner bedre enn første kvartal i 2013.

 Vi er godt fornøyd med å se at kostnadene ved driften av de nye anleggene synker samtidig som produksjonen ved anleggene tar seg opp. Det er gledelig å se at godt salg også bidrar til den sterke veksten i resultatet, sier konsernsjef Hanne Refsholt.

Salgsinntektene for Meieri Norge steg med 5 prosent i forhold til første kvartal 2013, og kom på 4,2 milliarder kroner. Driftsresultatet for dette området ble på 268 millioner kroner, som er 108 millioner kroner høyere enn samme periode i 2013.

Bedring i strukturanleggene Kostnaden ved driften av de nye anleggene var 25-30 millioner kroner lavere enn samme periode i fjor. Det var spesielt distribusjonsaktiviteten ved anlegget i Oslo som reduserte kostnadene i forhold til første kvartal 2013. Produksjonen av hvitost ved det nye anlegget på Jæren og produksjon av pulverprodukter av myse i Verdal og på Jæren viste også betydelig bedring sammenlignet med samme periode i 2013. Til sammen bidro dette med drøyt halvparten av forbedringen i driftsresultatet.

Anlegget på Voll ble overdratt til nye eiere i mars og gevinsten av salget ble resultatført i første kvartal. Distribusjonsaktiviteten ved TINE Meieriet Odal og produksjonsaktiviteten ved TINE Meieriet Sarpsborg har blitt avviklet i løpet av kvartalet. Aktivitetene fra disse anleggene har nå blitt overført til TINE Meieriet Oslo.

Etter at forbedringsprosjektet Styrk ble lansert høsten 2013 er til sammen 13 av 17 definerte delprosjekter startet, mens de fire gjenværende vil bli startet i løpet av 2014. Analysene sålangt viser konkrete tiltak tilsvarende halvparten av den økonomiske målsetningen. Dette er i tråd med den tidsplanen som er utarbeidet for prosjektet.

Siste saker