Alt OK etter ammoniakklekkasjen

Det ble satt i verk full evakuering av TINE Meieriet Ålesund atter at det oppstod en ammoniakklekkasje i en kjølekompressor tirsdag morgen. Ingen personer ble alvorlig skadet, men åtte personer ble kjørt til sykehus for rutinemessig legesjekk. Alle er nå utskrevet. (Oppdatering 2. oktober.)

Det er ventet at produksjonen starter opp igjen i løpet av formiddagen.
Det er ventet at produksjonen starter opp igjen i løpet av formiddagen.

Lekkasjen oppstod i forbindelse med vedlikeholdsarbeid på en kjølekompressor i maskinrommet ca kl. 08.05 tirsdag morgen. Umiddelbart etterpå ble hele anlegget evakuert, og brannvesenet varslet. Alle nødetater kom raskt til stedet.

Rutinesjekk på sykehuset
Ca kl. 08.45 ble lekkasjen stanset. Deretter startet nedspyling av de områdene som har vært utsatt for ammoniakk.
– Ut fra det vi nå vet, er ingen personer alvorlig skadet, men vi kan bekrefte at åtte medarbeidere har vært eksponert for ammoniakk og rutinemessig er sendt til sykehus for sjekk. Pårørende er varslet, opplyser meierisjef Jan Heggem.

Påvirker ikke produktene
Årsaken til hendelsen er ennå ikke kartlagt. Det viktigste for TINE er å sørge for sikkerheten til alle ansatte og andre eventuelle berørte av hendelsen.Vi skal også bistå nødetatene og Arbeidstilsyn i deres arbeid.

– Det viktige for oss i neste fase er å skaffe oversikt over hva som har ledet til hendelsen og sikre at det ikke skjer igjen, sier Heggem. Han legger til at lekkasjen ikke påvirker produktene og produksjonen vil komme i gang i løpet av formiddagen.

(Oppdatert 2. oktober kl. 11.17)