100% fornybart på Brumunddal

TINE Meieriet Brumunddal går nå helt over på fornybar energi. I dag, tirsdag 13. oktober, skrives det historie ved meieriet. Da levers det første ordinære lasset med biofyringsolje fra ECO-1 Bioenergi AS.

Første lasset med biofyringsolje er levert til TINE Meieriet Brumunddal
Første lasset med biofyringsolje er levert til TINE Meieriet Brumunddal

TINE Meieriet Brumunddal behandler årlig 80 millioner liter melk og er dermed blant de aller største meieriene i TINE.

Fra 2012 har meieriet dekket en stor del av sitt energibehov fra fjernvarme basert på trevirke, levert fra nabobedriften Moelven Bioenergi AS. Tross sitt store innslag av fjernvarme, har meieriet benyttet fyringsolje, men nå blir det slutt på det også.

1000 tonn mindre CO2
Meieriet skifter ut fyringsoljen med biofyringsolje, en fornybar ressurs. Overgangen til fjernvarme i 2012 reduserte CO2-utslippet med ca. 4000 tonn i året. Overgangen til biofyringsolje bidrar med ytterligere 1000 tonn reduksjon, slik at meieriet samlet sett bidrar med 5000 tonn redusert CO2-utslipp i året. Dette tilsvarer utslipp fra 2200 personbiler.

Den nye biofyringsoljen er produsert av biolje fra planter, animalske kilder og resirkulert frityrolje. Alle råvarene er sertifisert på sporbarhet og klimanytte.

Viktig bidrag i klimaarbeidet

TINE har mål om å reduserer utslippet av CO2 med 30 prosent innen 2020. Et viktig bidrag blir å avvikle bruken av fyringsolje. I 2014 brukte TINE Meieriet Brumunddal ca. 49 GWh i produksjonen. Dette utgjør i underkant av 10 prosent av TINEs samlede energiforbruk. Bruk av fjernvarme fra flis og overgang til biofyringsolje på Brumunddal bidrar til at TINEs samla utslipp reduseres med 16 prosent. Biofyringsolje kan bli et viktig bidrag i arbeidet med å avviklet bruken av tradisjonell fyringsolje innen 2020.