1 million fløtekartonger på to uker

Midt i sommerferien, når jordbærene er på sitt beste, regner TINE med å selge over 300 tonn fløte til norske forbrukere. – Vi ser at mange liker å ha lettere fløte i maten, sier markedsdirektør Hege Holter Brekke.

Friske bær og fløte. Det beste av alt på denne tiden.
Friske bær og fløte. Det beste av alt på denne tiden.

Mange bruker fløte og fløtemelk på norske jordbær i sommerferien, mens mange også bruker mer tid på å lage mat fra bunnen av. Salget av fløte ligger derfor høyt i de to ukene midt i juli.

– Mange nordmenn ønsker å lage mer mat fra bunnen av, og dette er en trend som er en del av et større bilde. Å ha fløte på jordbærene er en blanding av naturlige og ekte råvarer de fleste setter pris på, sier konserndirektør marked Hege Holter Brekke. 

157.000 liter hver uke

Salget av fløte varierer mellom kremfløte og matfløte. I de to ferietunge ukene midt i juli var andelen matfløte i 2012 på 23.000 av de totalt 157.000 literne som gikk hver av disse ukene. Dette er fløtesalg i forbrukerpakninger, og er for hele landet.

– Vi ser at mange liker å ha lettere fløte i maten. Det stemmer godt overens med TINEs ønske om også å kunne levere produkter til de som ønsker lettere alternativer, sier Holter Brekke i TINE.