Ærespris til melkemaskin-innovatør

Odd Rønningen, mangeårig fagspesialist i TINE, ble i går tildelt Jon Sundbys ærespris under Årsmøtet i TINE. Rønningen har i mange år forsket på melkeutstyr og står bak innovasjonen Vadia.

Fra utdelingen: Odd Rønningen (t.v.) med styreleder Trond Reierstad. Foto: Olav Håland
Fra utdelingen: Odd Rønningen (t.v.) med styreleder Trond Reierstad. Foto: Olav Håland

Vadia er et lite instrument som reduserer forekomsten av jurbetennelse fordi instrumentet avslører feil ved melkemaskinen.

Juryens begrunnelse

Styret for Jon Sundbys ærespris skriver i sin begrunnelse for å tildele Odd Rønningen denne prisen:
«Odd Rønningen har gjennom sitt mangeårige arbeid og store engasjement innen melkemaskiner, og
meierisamvirket og melkeprodusentens beste har alltid vært en viktig rettesnor for ham.

Odd Rønningen har utviklet det unike instrumentet Vadia om måler vakuum under melking, og han har bidratt i utviklingen av ISO-standarder for melkemaskiner og automatisk melking.»

Jon Sundbys ærespris

I reglene for Jon Sundbys ærespris står det at æresprisen kan utdeles til den person som styret finner har utført det mest fortjenestefull arbeidet i de senere år innen meieribransjen eller jordbruket for øvrig. Æresprisen har vært utdelt jevnlig siden 1956. Tidligere prismottakere er blant andre Norges Bygdeungdomslag (2011), Per Aas/Per Ove Røkholt (2009), Jostein Frøyland (2007), professor Roger K. Abrahamsen (2005), bonde Kåre Syrstad (1999), professor Berge Furre (1997), generalsekretær Hans Haga (1991), Norske 4H (1983) og professor Harald Skjervold (1970).

Prisbeløpet er i år satt til kr 50.000.