null

Tatt ut tiltale mot tidligere TINE-ansatt

Økokrim har tatt ut tiltale mot en tidligere TINE-ansatt for korrupsjon. - Vi ser fram til rettslig behandling av forholdet etter at vi varslet Økokrim om saken i fjor, sier kommunikasjonsdirektør i TINE, Lars Galtung.

Da TINE i januar 2017 ble gjort oppmerksom på det som kunne være lovstridige forhold i en av selskapets leverandørrelasjoner, ble Økokrim umiddelbart varslet av TINE. Dette førte til at Økokrim tok ut siktelse mot en av TINEs leverandører, en av deres ansatte - og en tidligere ansatt i TINE. På bakgrunnen av etterforskningen har Økokrim tatt ut tiltaler og utstedt forelegg for korrupsjon.

–Dette er en sak TINE har tatt på største alvor fra den ble kjent for oss. Vi meldte forholdet umiddelbart til Økokrim og har bistått med ønsket dokumentasjon på leverandørrelasjonen siden tidlig i 2017, sier Galtung.

–TINE har også gjennomført egne undersøkelser. På bakgrunn av dette er det avdekket brudd på etiske retningslinjer som har fått personalmessige konsekvenser for noen få personer. I enkelte tilfeller dreier dette seg om at arbeidsforholdet er avsluttet, i andre at stillingens ansvarsforhold er endret, opplyser Galtung.

 –Vi stiller høye krav både til oss selv og til våre leverandører. TINEs etiske retningslinjer gjelder for alle ansatte, og naturligvis også i vår kontakt med våre leverandører.  Denne saken har imidlertid vist at strenge etiske retningslinjer i seg selv ikke alltid er nok, og vi har forsterket dilemmatreningen rundt retningslinjene på alle nivåer i TINE. Samtidig har Norge et åpent og tillitsbasert arbeidsliv. Det er verdier som vi skal bygge på også i framtiden, avrunder Galtung.