null

Endringer i TINEs konsernledelse

I forbindelse med TINEs omorganisering av konsernledelsen velger konserndirektør Salg, John Ole Skeide, å slutte i selskapet for å søke nye utfordringer utenfor TINE.

For å bli raskere og bedre til å imøtekomme kunde – og forbrukerbehov i Norge og internasjonalt har TINE iverksatt betydelige endringer i selskapets kommersielle områder. Blant annet samles marked, FoU, innovasjon- og forretningsutvikling til ett forretningsområde. Salg splittes i to virksomhetsområder; salg mot dagligvare og KBS, og salg mot storhusholdningsmarkedet og ingrediens.

Kommer til savne dyktige kolleger
–Gjennom snart ni år i konsernledelsen i TINE har jeg vært med på en spennende og interessant reise i en periode der TINE har opplevd betydelig vekst i omsetning og lønnsomhet. Blant mange oppturer var det å bli kåret til årets dagligvareleverandør to år på rad ett av høydepunktene. Når ansvarsområdet nå blir delt i to, er tiden inne for å søke nye utfordringer utenfor TINE. Jeg kommer til å savne de mange dyktige og inspirerende kollegene, og den gode dialogen med eiere og tillitsvalgte i hele konsernet, sier Skeide. 

Beklager at Skeide velger å slutte
–John Ole Skeide har gjort en fantastisk jobb for TINE. Skeide har vært sentral for å øke TINEs vekst og et viktig kontaktpunkt for våre kunder. Vi skulle gjerne hatt John Oles kapasitet med i det videre arbeidet, men ønsker han alt godt med nye utfordringer, sier konsernsjef Hanne Refsholt. 

Fortsetter som styreleder i datterselskaper
Geir Haugli konstitueres som konserndirektør for begge salgsområdene med virkning fra 2.oktober 2017 og inntil videre.

Skeide vil fortsette som styreleder i Diplom-Is AS og Ostecompagniet AS, og som styremedlem i Fjordland AS.