Klima- og miljøminister Vidar Helgesen og direktør for kommunikasjon og samfunnsansvar i TINE Lars Galtung. Foto: Snorre Tønset

​​TINE har signert bransjeavtale mot matsvinn

En samlet matbransje møttes i dag hos Klima- og miljødepartementet for å signere en erklæring der bransjen slutter seg til målene i avtalen om reduksjon av matsvinn. I tråd med FNs bærekraftsmål er målet å halvere matsvinnet i Norge innen 2030.

Ved å signere avtalen forplikter TINE og de andre bedriftene seg til å kartlegge og rapportere på matsvinn. De skal også gjennomføre tiltak for å redusere matsvinn i egen bedrift og samarbeide om tiltak på tvers av verdikjeden. Matbransjen skal videre iverksette tiltak som kan bidra til at forbrukerne kaster mindre mat.

– TINE er en av Norges største matleverandører og det er flott at matbransjen står samlet bak en avtale der vi skal halvere matsvinnet innen 2030, sier direktør for kommunikasjon og samfunnsansvar i TINE, Lars Galtung.


Foto: Snorre Tønset

En tredjedel av all mat kastes

En tredel av all mat som produseres i verden blir ødelagt eller kastet. Bare i Norge kaster en gjennomsnittlig norsk forbruker 42 kg mat som kunne vært spist hvert år. Matsvinn i hele matkjeden utgjør 68 kg per år. Anslag viser at hvis matsvinn var et land, ville det hatt verdens tredje største utslipp av klimagasser.

– Vi vet at en stor del av matsvinnet skjer hjemme hos forbrukeren og her må matbransjen legge til rette for forbrukeren slik at minst mulig mat blir kastet, sier Galtung.

Myndighetene skal rekruttere offentlige virksomheter og kommuner til arbeidet med å redusere matsvinn. Den store oppslutningen viser at matbransjen tar dette på alvor og at de ser verdien av samarbeid for å redusere matsvinn.

– Siden 2011 har vi redusert svinnet med 5,8 millioner melk blant annet ved bruk av ny teknologi og å utvikle metoder for å bruke så mye som mulig av råvaren, sier Galtung.

Tilrettelegger for reduksjon av matavfall

Matsentralen i Oslo har i 2016 bidratt til at i underkant av 1051 tonn mat har kommet de vanskeligstilt til gode, noe som tilsvarer 2,1 millioner middager. Sammenligner man med 2015, var veksten hele 34 prosent.

Produktene fordeles til veldedige organisasjoner som deler maten ut til de som virkelig trenger den. TINE er en av de største leverandører av mat her i landet. Siden oppstarten i 2013 har TINE vært en viktig samarbeidspartner med Matsentralen, og bidrar med både finansiering og produkter. I 2016 leverte TINE 185 tonn (262 tonn i 2015) mat til sentralen.

Med ostestøv og myse utnyttes hele råvaren

For å produsere en kilo ost trenger man ca. ti liter melk. Det betyr at man sitter igjen med ca. ni kilo restprodukt, såkalt myse. Det har i lang tid vært utfordrende å bruke denne mysen til andre matvareprodukter, så en stor del har endt som dyrefôr.

TINE har investert mange millioner i et nytt produksjonsanlegg ved meieriet i Verdal der man foredler mysen til melkesukker (permeatpulver) og proteinpulver (WPC80). Tidligere så tapte TINE penger på mysen som ble levert til fôr, mens foredling til menneskemat gir nå økonomisk gevinst. Her har man med andre ord lykkes med å skape en lønnsom virksomhet som i tillegg bidrar til å utnytte en viktig ressurs på en enda bedre måte.

Lukt, se og smak

Av maten som kastes hvert år kastes 61 % hjemme hos forbruker. Det betyr at hver og en av oss må bli flinkere til å se, lukte og smake før vi kaster mat. Selv om meieriprodukter har gått over dato kan de være helt fine. Så lenge de lukter, ser og smaker normalt er det ikke noe problem å spise varene.  

Du kan lese mer om TINEs arbeid mot matsvinn her.