Tiltakene for å redusere kostnadene vil omfatte hele selskapet opplyser konsernsjef Hanne Refsholt.

TINE med mål om kostnadsforbedringer i 2018

For å styrke konkurransekraften skal TINE redusere kostnadene med 450 millioner kroner neste år. Forbedringsprogrammet omfatter tiltak i alle selskapets virksomhetsområder.

Hovedtrekkene for 2017 viser at TINE taper andeler ulike volumprodukter med en nedgang i første halvår på 1,1 prosent i verdi og 4 prosent på volum.

–Vi ser at vi taper andeler og det er krevende å tilpasse kostnadsbasen løpende når volumene svekkes. Vi gjennomfører derfor ulike større tiltak for å styrke konkurransekraften vår det neste året, sier Hanne Refsholt

Med dette som bakteppe blir det nå satt i verk flere tiltak med mål om å hente kostnadsforbedringer på minimum 450 millioner kroner i 2018.

Vekst og forbedring

Tiltakene vil bestå av strukturvurderinger, pågående endringsprosjekter, reduserte konsulentkostnader og nedbemanning.

–Tiltakene vil omfatte hele selskapet, hvor noen prosjekter allerede er i gang. Når det gjelder nedbemanning har vi ikke eksakte tall på årsverk, men vi vil gjennomføre gode omstillingsprosesser i samarbeid med ansatte og tillitsvalgte i TINE slik vi også har gjort før, sier hun.

Samtidig arbeider TINE med å øke veksten og noen områder vil også styrkes i forhold til kompetanse og personer.

Vår viktigste oppgave fremover blir å styrke innovasjonskraften og bedre tilfredsstille behovene til handelen og norske forbrukere. Ny organisering og kostnadsforbedringer blir grunnsteinene for et mer konkurransekraftig TINE, avslutter Refsholt.