null

TINE fortsatt i omdømmetoppen

TINE blir nummer to i Ipsos store omdømmeundersøkelse blant 100 store norske bedrifter. Det er samme plassering som i fjor.

– Det er svært hyggelig at vi beholder den sterke plasseringen fra i fjor, også sett i lys et par krevende temaer for TINE det siste året. Vi takker for tilliten hos norske forbrukere, og vil rette en stor og varm takk til alle medarbeidere og melkeprodusenter som står på hver dag for å bringe mat bordet i norske hjem, sier direktør for kommunikasjon og samfunnsansvar i TINE, Lars Galtung, og fortsetter:

– Et godt omdømme er et resultat av lagarbeid og at vi er bevisste hvilke ambassadører vi er for bedriften vi jobber for. Dette er et håndtrykk til alle laget på vårt - fra forbrukerne.

Nummer én på markedsføring og kommunikasjon

Bedriftene i undersøkelsen måles blant annet på totalinntrykk, miljøbevissthet og samfunnsansvar – og reklame og informasjon. TINE er nummer 1 i delmålingen på markedsføring og kommunikasjon og nummer 2 på samfunnsansvar.

– TINE jobber med historiefortelling i alle kanaler, og disse kommer fra en stor og spennende verdikjede. Vi jobber sammen med bøndene våre om dyrevelferd og dyrehelse, og vi jobber sammen med teknologimiljøer om innovative løsninger for å få ned ressursbruk og klimautslipp både i produksjons- og transportleddet. Ved siden av bærekrafttiltak, vil vår evne til å treffe forbrukertrender og innovasjoner på produktsiden, bli avgjørende for TINEs lønnsomhet og suksess i tiden framover. Da er det bra at omdømmefundamentet er på plass, sier Galtung.

TINE skal være best på klima, miljø og sunnhet

Han understreker at et godt omdømme er ferskvare som TINEs egne produkter, og at selskapet vil jobbe like aktivt fremover med å gjøre seg fortjent til tilliten som kommer til uttrykk i undersøkelsen.

– Vi vil spisse kommunikasjonen ytterligere mot det TINE skal være best i Norge på – klima, miljø og sunnhet, avrunder Galtung.

For øvrig tok NRK førsteplassen i undersøkelsen – slik de også gjorde i 2015 og 2016.