null

Svakere salgsutvikling for TINE i 2017

Tredje kvartal var preget av tilbakegang i salget i de fleste kategoriene TINE var tilstede. Hittil i år var salgsinntektene 16.316 millioner kroner, en reduksjon på 0,2 prosent fra fjoråret. Så langt i år var driftsresultatet 1 257 millioner kroner, 152 millioner kroner svakere enn samme periode i fjor.

Den svakere salgsutviklingen i kvartalet, samt økte driftskostnader sammenlignet med samme periode i fjor, påvirket driftsresultatet negativt.

— Vi kan ikke si oss fornøyde med at TINE har så svak salgs- og resultatutvikling. Vi ser at vi taper andeler og det er krevende å tilpasse kostnadene løpende når vi selger mindre. I begynnelsen av oktober iverksatte vi derfor ulike større tiltak for å styrke konkurransekraften vår det neste året. Vi har et mål om å hente kostnadsforbedringer på minimum 450 millioner kroner i 2018. Vi vil fortsatt ha en sterk satsing på innovasjon fremover, sier konsernsjef Hanne Refsholt i TINE.

TINE jobber kontinuerlig med forbedringer på både drifts- og organisasjonsområdet. I tredje kvartal var det forbedringseffekter i driften på omlag 40 millioner kroner sammenliknet med samme kvartal i fjor. Effektene knyttet seg til drifts- og prosessforbedring, samt innkjøps-effekter.

Vekst og kostnadsforbedringer

De tiltakene som er iverksatt denne høsten vil bestå av strukturvurderinger, pågående endringsprosjekter, reduserte konsulentkostnader og nedbemanning.

— Tiltakene vil omfatte hele selskapet, hvor noen prosjekter allerede er i gang. Vår viktigste oppgave fremover blir å styrke innovasjonskraften og bedre tilfredsstille behovene til handelen og norske forbrukere. Ny organisering og kostnadsforbedringer blir grunnsteinene for et mer konkurransekraftig TINE, sier Refsholt.

Innenfor meierivirksomheten viste totalkategorien Søtmelk en betydelig tilbakegang både i verdi- og volum og den lange trenden med redusert søtmelksvolum fortsatte også i tredje kvartal. TINE svekket både sine verdi- og volumandeler innen søtmelk. Innen syrnet melk hadde TINE en svak reduksjon av verdi- og volumandeler. Smaksatte melkedrikker økte både i verdi og volum. Til tross for sterk vekst gjorde TINE det noe svakere enn kategorien, og reduserte dermed sine verdi- og volumandeler.

Totalkategorien Ost (eksklusiv Ferske oster) hadde svak verdi- og volumvekst i tredje kvartal 2017. TINE vokste i verdi, men hadde svakere utvikling enn kategorien som helhet og reduserte dermed sine verdi- og volumandeler.