Hanne Refsholt og helse- og omsorgsminister Bent Høie.  	Sindre Ånonsen, TINE

Uheldig avgiftsøkning på sukker

TINE, medlem av NHO og Mat og Drikke, mener at budsjettforliket om økt sukkeravgift kan ha uheldige konsekvenser for norsk næringsmiddelindustri og matproduksjon.

TINE har sammen med mange norske dagligvareprodusenter signert intensjonsavtalen med helseministeren om å redusere sukkerinnholdet i norske produkter. Fra 2006 og frem til i dag har TINE redusert sukker på en rekke produkter. Disse endringene tilsvarer i dag en besparelse på 1 million kilo sukker pr år. Etter intensjonsavtalen ble inngått, har TINE redusert ytterligere med 200 000 kilo sukker årlig.

-Vi gjennomfører reduksjoner, men må stille spørsmålstegn ved å øke avgiften når bransjen selv gjør store, forpliktende tiltak. Vi er opptatt av forutsigbare rammebetingelser og langsiktighet, men å endre rammebetingelser uten forvarsel og frikoblet fra samarbeidsavtalen kan gi store utfordringer for leverandørindustrien - og som ikke er konsekvensvurdert, sier konsernsjef Hanne Refsholt.

Disse avgiftsøkningene vil også medføre kostnadsøkninger for TINEs produkter på anslagsvis 60-80 millioner kroner.

-Høyere avgifter på norske produkter fører til at norske varer taper konkurransekraft mot utenlandske. Ved økt grensehandel vil også færre handle norske produkter som er produsert i Norge, noe som også setter sette norske arbeidsplasser i fare. Vi ønsker imidlertid å fortsette samarbeidet med myndighetene fordi vårt felles mål er å styrke norsk folkehelse, men da må myndighetene la næringen få forutsigbarhet og tydelige rammer, avrunder Refsholt.