TINE Gruppa 2.kvartal 2016:Stabilt resultat

TINE Gruppa hadde et driftsresultat på 510 millioner kroner i andre kvartal, en økning på 19 millioner kroner mot samme periode i fjor. Økningen skyldes i hovedsak godt salg i iskremvirksomheten.

TINE Gruppa hadde en omsetning på 5 694 millioner kroner i andre kvartal 2016.

Kategorien søtmelk hadde verdivekst både i andre kvartal og hittil i år og det var TINE som drev denne veksten. Det var en svak volumnedgang for totalkategorien i andre kvartal. TINE hadde bedre utvikling enn totalkategorien i volum.

I ostekategorien var det en positiv utvikling i verdi for både totalkategorien og TINE hittil i år. For TINE var det spesielt Norvegia som stod for den positive utviklingen. Yoghurt har hatt et positivt kvartal.

Salgsinntektene for Meieri internasjonalt var 681 millioner kroner i andre kvartal 2016, en økning på 4,8 prosent i forhold til andre kvartal 2015. Driftsresultatet i andre kvartal 2016 ble 19 millioner kroner, en økning på 2 millioner kroner i forhold til andre kvartal 2015. Dette skyldtes hovedsakelig økt salg og bedrede marginer, spesielt i USA.

For Diplom-Is var andre kvartal et godt kvartal sammenlignet med 2015. Salgsinntektene var vesentlig høyere og dette skyldes både et godt vær samt flere suksessfulle lanseringer både for småis og boksis. På kostnadssiden har realiserte effekter fra effektiviseringsprosjektene bidratt.

TINE Gruppa 2. kvartal 2016