1. kvartal 2015: Interne forbedringer i TINE ga solid resultatvekst

Effekter fra TINEs pågående forbedringsprosjekt Styrk bidro til et driftsresultat på 327 millioner kroner i første kvartal 2015 mot 220 millioner kroner i samme periode 2014.

Godt salg inn mot påske og positive valutaeffekter bidro også til bedringen i driftsresultat. Driftsinntektene var på 5.369 millioner kroner i kvartalet, mot 5.013 millioner kroner i samme periode i 2014.

Etter at Styrk ble lansert høsten 2013 er til sammen 16 av 17 definerte delprosjekter startet. Det er så langt gjennomført tiltak som skal gi en helårseffekt på 500 millioner kroner. Dette er i tråd med tidsplanen og målene som er utarbeidet for prosjektet. De realiserte effektene har bidratt med 89 millioner kroner av resultatforbedringen fra første kvartal 2014 til 2015.

Les hele børsmeldingen her.