2. kvartal 2015: Interne forbedringer i TINE ga solid resultateffekt

Effekter fra TINEs pågående forbedringsprosjekt Styrk og fordelaktige valutakurser bidro til et godt resultat i TINE. Driftsresultatet var på 491 millioner kroner i andre kvartal 2015 mot 404 millioner kroner i samme periode 2014. Driftsinntektene var på 5452 millioner kroner i kvartalet, mot 5380 millioner kroner i samme periode i 2014.

Driftsinntektene i andre kvartal var 5.52 millioner kroner, en vekst på 1,3 prosent (nedgang på 1,2 prosent justert for endring i valutakurser) sammenlignet med andre kvartal 2014. Tidspunktet for innsalg til påsken var ulikt i 2014 og 2015, i tillegg var salget i Diplom-Is tilbake på et normalnivå etter et sterkt 2014.

Driftsresultatet for TINE Gruppa i andre kvartal var 491 millioner kroner, som var 87 millioner kroner bedre enn i andre kvartal 2014.

TINE Gruppas gode resultat for andre kvartal 2015 skyldes i hovedsak positive effekter fra forbedringsprosjektet Styrk og fordelaktige valutakurser.

Les hele børsmeldingen her (pdf)