2. kvartal 2014: Forbedringsarbeid løfter resultatet i TINE

Driften av de nye anleggene viste god bedring i kvartalet og bidro sammen med iskremvirksomheten til et bedret resultat i andre kvartal 2014. Forbedringsprogrammet Styrk er kommet godt i gang med gevinstrealiseringen.

Salgsinntektene i andre kvartal var MNOK 5 255, som er en økning på 4,7 prosent sammenlignet med samme periode i 2013.

Driftsresultatet for TINE Gruppa i andre kvartal var MNOK 404, som er MNOK 65 bedre enn i andre kvartal i 2013.

Se hele børsmeldingen for TINE Gruppa 2. kvartal 2014 her (pdf).