3. kvartal 2013: Et resultat i tråd med forventningene

God vekst i salget bidro til et bedret resultat og oppstart av nye anlegg preget driften mindre gjennom kvartalet. TINE Gruppa Salgsinntektene i tredje kvartal ble 5121 millioner kroner, som er en økning på 6,8 prosent sammenlignet med samme periode i 2012.

Driftsresultatet for TINE Gruppa i tredje kvartal ble 334 millioner kroner, som er 35 millioner kroner bedre enn tredje kvartal i 2012. I de akkumulerte tallene for 2012 ligger effekten fra salget av Salmon Brands. Det var Meieri Norge som bidro til forbedringen i driftsresultatet for tredje kvartal.

Les hele børsmeldingen her.