Børsmelding TINE Gruppa 2.tertial 2018

Rekordsalg i Diplom-Is og godt salg av IsKaffe og IsTe i sommermånedene bidro til bedret resultat. Volumnedgangen fortsatte i kategoriene søtmelk, ost, fløte og rømme. Driftsresultatet for andre tertial ble 800 millioner kroner, 77 millioner kroner bedre enn samme periode i 2017.

Kyr på beite, illustrasjon børsmelding 1 2018

Salgsinntektene for TINE Gruppa i andre tertial var 7 719 millioner kroner, en vekst på 3,4 prosent sammenlignet med andre tertial 2017 (vekst på 3,7 prosent justert for endring i valutakurser). Hittil i år var salgsinntektene 14 943 millioner kroner, en økning på 2,9 prosent fra samme periode i fjor.

Driftsresultatet for TINE Gruppa i andre tertial ble 800 millioner kroner. Dette var 77 millioner kroner bedre enn 1 Nedtrappingen av eksportstøtten fra Norge startet sommeren 2016 og vil bli avviklet i sin helhet fra sommeren 2020. tilsvarende periode i 2017. Hittil i år var driftsresultatet 1 268 millioner kroner, 87 millioner kroner bedre enn samme periode i fjor. Det var en positiv salgsutvikling både i Meieri Norge, Meieri Internasjonal og Annen Virksomhet i perioden sammenlignet med 2017. Størst vekst i tertialet hadde Diplom-Is.

Les hele børsmeldingen