4. kvartal 2014: Betydelig resultatforbedring i 2014

Salgsinntektene i fjerde kvartal var 5591 millioner kroner, en vekst på 7,2 prosent (5,9 prosent justert for endring i valutakurser) sammenlignet med fjerde kvartal 2013. Salgsinntektene for 2014 ble 20 995 millioner kroner, en vekst på 5,2 prosent (4,4 prosent justert for endring i valutakurser) fra 2013.

Driftsresultatet for TINE Gruppa i fjerde kvartal var 281 millioner kroner, som var 130 millioner kroner bedre enn i fjerde kvartal i 2013. For året 2014 ble driftsresultatet MNOK 1363, en økning på MNOK 415 mot 2013.

TINEs resultat for 2014 var preget av god salgsutvikling for ost, godt salg hos datterselskapene Diplom-Is og Fjordland, bedret drift ved nye anlegg og positive effekter fra forbedringsprosjektet Styrk. Det var forbedringen av Meieri Norge som bidro mest til driftsresultatet for fjerde kvartal og for hele året 2014.

Les hele børsmeldingen her (pdf).