4. kvartal 2015: Betydelig resultatforbedring for TINE

Effekter fra forbedringsprosjektet Styrk og god salgsutvikling for ost bidro til betydelig resultatforbedring for TINE Gruppa i 2015.

 Driftsinntektene i fjerde kvartal var 5.896 millioner kroner, en vekst på 3,7 prosent (økning på 1,1 prosent justert for endring i valutakurser) sammenlignet med fjerde kvartal 2014. For året 2015 endte driftsinntektene på 22.241 millioner kroner, en vekst på 3,7 prosent (1,2 prosent justert for endring i valutakurser).

Driftsresultatet for TINE Gruppa i fjerde kvartal var 298 millioner kroner, som var 17 millioner kroner bedre enn i fjerde kvartal 2014. For året 2015 ble driftsresultatet 1.678 millioner kroner, en økning på 315 millioner kroner mot 2014.

TINEs resultat for 2015 påvirkes særlig av effekter fra TINEs forbedringsprosjekt Styrk, fordelaktige valutakurser og en god salgsutvikling for ost.

 

Les hele Børsmeldingen Q4 2015