2. kvartal 2013: Bedret resultat

Oppstart av nye anlegg preget fortsatt driften i andre kvartal, men god vekst i salget bidro til et bedret resultat for TINE Gruppa.

Salgsinntektene i andre kvartal ble NOK 5052 mill, som er en økning på 5,6 prosent sammenlignet med samme periode i 2012.

Driftsresultatet for TINE Gruppa i andre kvartal ble NOK 339 mill, som er NOK 70 mill bedre enn andre kvartal i 2012.

Se hele børsmeldingen for 2. kvartal 2013 her.