Børsmelding TINE Gruppa 4. kvartal 2017: Svakere salgsutvikling

Driftsresultatet for 2017 ble 1 537 millioner kroner, 179* millioner kroner svakere enn samme periode i fjor. Resultatet ble påvirket av noe svakere salgsutvikling for norsk meieri- og iskremvirksomhet samt reduserte marginer internasjonalt. Dette ble delvis motvirket av kostnads- og effektivitetsforbedringer.

Driftsresultatet for TINE Gruppa i 2016 ble 1962 millioner kroner og inneholdt en positiv engangseffekt knyttet til planendring uførepensjon på 245 millioner kroner. Videre i denne kvartalsrapporten ved sammenligning mot driftsresultatet i 2016 er denne engangseffekten fratrukket.

Den økonomiske utviklingen for konsernet

Salgsinntektene for TINE Gruppa i fjerde kvartal var 5 781 millioner kroner, en vekst på 1,6 prosent sammenlignet med fjerde kvartal 2016 (vekst på 1,4 prosent justert for endring i valutakurser). For året endte salgsinntektene på 22 097 millioner kroner, en reduksjon på 0,1 prosent fra fjoråret (økning på 0,2 prosent justert for endring i valutakurser.

Driftsresultatet for TINE Gruppa i fjerde kvartal ble 281 millioner kroner. Dette var 28* millioner kroner svakere enn tilsvarende periode i 2016.
For året 2017 ble driftsresultatet 1537 millioner kroner, 179* millioner kroner svakere enn samme periode i fjor.

Her kan du lese hele børsmeldingen TINE Gruppa 4. kvartal 2017.

* Etter fradrag for positiv engangseffekt fra planendring uførepensjon i fjerde kvartal 2016. Utgjør for TINE Gruppa 245 millioner kroner