Børsmelding TINE Gruppa 1.kvartal 2017

Salgsinntektene ble 5.339 millioner kroner i første kvartal, mens driftsresultatet ble 368 millioner kroner. Salgsinntektene viste en vekst på 1,6 prosent, hvor driftsresultatet ble 4 millioner kroner høyere enn samme periode i fjor. Salgsutviklingen er imidlertid svakere enn i tilsvarende periode i fjor, noe som skyldes inntekter fra kjøp av virksomhet i 2016.

–Salg og resultat er noe forbedret sammenlignet med 1. kvartal 2016. Effekter fra kjøp av virksomhet i 2016 gir positivt bidrag, samtidig som det var flere salgsdager i årets første kvartal enn i fjorårets på grunn av sen påske i år. En tilbakegang i kategorier som søtmelk, ost og yoghurt gir dermed en svakere salgsutvikling enn i samme periode i fjor, sier konsernsjef Hanne Refsholt i TINE.

Børsmelding TINE Gruppa 1.kvartal 2017