3. kvartal 2015: TINE-resultat løftes av solid forbedringsarbeid

Effekter fra TINEs pågående forbedringsprosjekt Styrk og fordelaktige valutakurser bidro til et godt resultat i TINE. Driftsresultatet var på 562 millioner kroner i tredje kvartal 2015 mot 458 millioner kroner i samme periode 2014. Driftsinntektene i tredje kvartal hadde en vekst på 3,1 prosent sammenlignet med tredje kvartal 2014.

Etter at Styrk ble iverksatt høsten 2013 er til sammen 16 av 17 definerte delprosjekter startet. Det er så langt gjennomført tiltak som skal gi en helårseffekt på 716 millioner kroner.

Dette er i tråd med tidsplanen og målene som er utarbeidet for prosjektet. De realiserte effektene har bidratt med 93 millioner kroner av resultatforbedringen fra tredje kvartal 2014 til 2015.

Les hele børsmeldingen her (pdf)