1. kvartal 2016: Fortsatt resultatforbedring i TINE

TINE Gruppa hadde et driftsresultat på 364 millioner kroner i første kvartal, en økning på 37 millioner kroner mot samme periode i fjor. Salg av melk og brunost hadde en positiv utvikling i kvartalet, mens de totale salgsinntektene likevel var lavere enn første kvartal 2015. Dette skyldes i hovedsak plassering av påsken og færre salgskampanjer.

Driftsinntektene for TINE Gruppa i første kvartal var 5.399 millioner kroner, en vekst på 0,8 prosent (nedgang på 0,5 prosent justert for endring i valutakurser) sammenlignet med første kvartal 2015.

Den underliggende nedgangen i driftsinntekter skyldes i hovedsak plassering av påsken i forhold til 2015, i tillegg til færre salgskampanjer.

Driftsresultatet for TINE Gruppa i første kvartal var 364 millioner kroner, som var 37 millioner kroner bedre enn i første kvartal 2015 hovedsakelig grunnet gevinst ved salg av avviklede anlegg.

Svekkelsen av norske kroner mot utenlandsk valuta har i første kvartal gitt en netto negativ effekt på ca. 9 millioner kroner på driftsresultatet. Dette skyldes at den negative valutaeffekten på kjøp av innsats-faktorer i TINE Gruppa var høyere enn den positive valutaeffekten på salgsinntektene.

Forbedringsprosjektet Styrk ble avsluttet i 1. kvartal 2016, men vil fortsette å gi effekter i 2016.