1. kvartal 2014: Bedret resultat fra TINE

Driften av de nye anleggene viste god bedring gjennom
kvartalet og bidro til en betydelig forbedring i resultatet for
første kvartal. Godt salg av ost, matlagingsprodukter, yoghurt
og pulverprodukter basert på myse bidro også til fremgangen.

Resultater

Salgsinntektene for TINE Gruppa i første kvartal ble 4887 millioner kroner, som er en økning på 4,8 prosent sammenlignet med samme periode i 2013.

Driftsresultatet for TINE Gruppa i første kvartal ble millioner kroner 220, som er 97 millioner kroner bedre enn første kvartal i 2013.

Les hele børsmeldingen her.

 

Finansiell informasjon