Konkurranseregler for Tinemelk Påskekrim

I forbindelse med årets påskekrim på Tinemelk-kartongene, lanserer vi også en konkurranse hvor du kan gjette på hvem som er tyven. Konkurransen varer fra 5.mars til 31.mars 2018.

Løsningen blir avslørt på påskeaften, 31. mars 2018

Konkurransen er åpen for alle, men hvis du er under 18 år må du ha tillatelse fra dine foreldre/foresatte for å delta (registrere deg). Det er kun mulig å delta/registrere seg en gang.

Hver dag trekker vi en tilfeldig vinner av 2 kinobilletter (Norgesbilletten) blant alle som deltar i årets påskekonkurranse. For å være med i trekningen av dagspremien, må du ha deltatt i konkurransen, samt oppgi navn og e-postadresse. Vinnerne annonseres på tine.no/påskekrim fredag 6.april.

Premiene kan ikke veksles inn i penger. Vinnerne vil bli annonsert på tine.no/påskekrim i etterkant.

Du må oppgi ditt navn og e-postadresse når du registrerer deg for å delta i konkurransen. Registrerte personopplysninger vil kun benyttes i forbindelse med administrasjon av konkurransen, og behandles i samsvar med reglene i personopplysningsloven. Dine kontaktopplysninger vil ikke deles med tredjeparter. Alle personopplysninger slettes umiddelbart etter at konkurransen er avsluttet.

Det gjøres oppmerksom på at feilstavede, ufullstendige, forsinkede eller uvirksomme e-postadresser vil bli avvist fra trekning.

Ved deltagelse anses konkurransereglene for å være lest og akseptert. TINE forbeholder seg retten til å foreta nødvendige endringer uten videre varsel. TINE kan på et hvilket som helst tidspunkt avbryte konkurransen. 

Deltakere som bryter konkurransereglene, jukser eller prøver å manipulere nettsiden, kan automatisk og uten forvarsel bli ekskludert fra videre deltagelse. 

Dersom du har spørsmål kan du kontakte TINE Kundeservice Privat: 

Tlf: 800 35 999 mellom 09:00-15:00 fra mandag til fredag.

Epost: forbruker@tine.no

Post: TINE Kundeservice Privat, Pb. 25, 0051 Oslo