Kvalitetsikring på meieriet

Reklamasjoner på produkter fra TINE Partner Industri

Vi arbeider kontinuerlig med å opprettholde kvalitet i hele verdikjeden på alle våre produkter. Skulle det likevel forekomme kvalitetsfeil, varer som ikke er levert eller andre avvik, kan du melde inn reklamasjoner slik det blir beskrevet under.

Hva skal en reklamasjon innholde?

Meldingen om reklamasjon på et ingrediensprodukt skal minimum inneholde:

  • Årsaken til reklamasjonen og kundenummer
  • TINEs artikkelnummer, artikkelnavn
  • Produksjonsnummer eller batchnummer/SSCC-nummer og holdbarhetsdato
Melkesplash

For Industriprodukter

Send e-post til: industri@tine.no

Skjermdump av TINE Handel

Reklamasjon for øvrige produkter

Meld inn din reklamasjon på tinehandel.no

Reklamasjonsbehandling i TINE

Kundeservice-medarbeider i telefon

Kunden overtar ansvaret for varen når den ankommer leveringsstedet (Incoterms 2010 DAT). Enhver skade eller ethvert tap som skyldes forhold etter levering, er kundens ansvar. Kunden eller den som opptrer på kundens vegne, skal så snart som mulig etter levering kontrollere kvantum og at varen er i overenstemmelse med følgeseddel og bestilling. Reklamasjoner skal uten ugrunnet opphold, og senest ved utløp av holdbarhetsdato på det produktet det reklameres på, sendes skriftlig til TINE.

Kunden må ved reklamasjon kunne dokumentere at kjølekjeden er opprettholdt dersom produktet det reklameres på er kjølevare.

TINE skal ved mottakelsen av reklamasjonen snarest meddele kunden hvorvidt de reklamerte varene skal oversendes til TINE. Dersom varer bes oversendt, men likevel ikke blir oversendt, bortfaller TINEs erstatningsansvar, selv om reklamasjon er i henhold til disse vilkårene.