Håndtrykk
Avtaleinngåelse med TINE Partner Industri

Salgsbetingelser for kunder av TINE Partner Industri

Det er viktig at du som kunde er kjent med gjeldende salgsbetingelser, slik at du vet hvilke rutiner som gjelder i ulike situasjoner.

Vær spesielt oppmerksom på rutiner rundt reklamasjoner, leveringsgebyr, og retur og ekspedisjonsgebyr ved ekstra-/hasteleveranser. Andre salgskanler i TINE kan ha andre betingelser.

TINE Partner Industri er TINEs salgskanal inn mot næringsmiddelindustrien og driver kun med business-to-business salg. Vi selger altså ikke varer til privatpersoner. 

Les om våre salgsbetingelser her

Ved spørsmål, ta kontakt med TINE Kundeservice på telefon 513 71 513 eller e-post industri@tine.no.