Kongsgården på Bygdøy med ku foran låven

Økologiske produkter fra TINE Partner Industri

TINE har i dag flere ulike økologiske produkter. I tråd med økt etterspørsel fra forbrukere og kunder, har TINE som ambisjon å utvide dette produktspekteret med flere økologiske alternativer.

Økologi skal bidra til en bærekraftig bruk av ulike ressurser basert på strenge miljømessige og etiske krav. Økologisk landbruk er en egen definert driftsform eller produksjonsmetode som det er fastsatt detaljerte minstekrav til. 

TINE ønsker å tilby et bredt spekter av økologiske meieriprodukter og sikre en lønnsom og bærekraftig produksjon, både for bøndene og TINE selv. Vi har et langsiktig mål om at seks prosent av den melken vi mottar skal være økologisk. TINE har pr. desember 2015 om lag 12 000 melkeprodusenter og av disse driver rundt 300 økologisk jordbruk.

Økologisk melkeproduksjon er mer kostnadskrevende enn vanlig produksjon. Siden produsentene til dels representerer små melkevolumer og geografisk lokalisering er spredt over store deler av Norge, er inntransporten mindre effektiv enn for henting av vanlig melk.

Økologisk drift gir ofte mindre avlinger og lavere melkeproduksjon. Fôrkostnadene er også høyere. Dette blir delvis kompensert ved at TINE betaler 65 øre mer per liter enn hva man betaler for vanlig melk. Alt dette reflekteres også i prisen ut til handelen, noe som gjør at økologiske produkter ofte har en høyere utsalgspris.

TINE Partner Industri kan i dag tilby bl.a. Økologisk skummetmelk, Økologisk kremfløte, Økologisk Skummetmelkpulver, Økologisk Kefir og Økologisk Norvegia. Er det andre produkter som kan være aktuelle eller trenger du ytterligere informasjon, så hjelper vi deg gjerne.

Ta kontakt med en av våre medarbeidere i TINE Partner Industri.