TINE-forsker i hvit frakk

Kvalitet og kompetanse

TINE Partner Industri sitt ønske og mål, er at vi sammen med våre kunder kan utvikle eller heve kvaliteten i ulike produkter. Fokus vil være på kvalitet og langsiktig lønnsomhet.

Produktutvikling

Mosaikk med forskjellige melkeprodukter. Krem, ost, melkepulver, melk

I TINE Partner Industri arbeider vi med næringsmiddelprodusenter innen mange typer bearbeidede matvarer. Disse omfatter bakeri- og konditorvarer, pizza, iskrem, sjokolade, kjøtt, fisk, margarin, supper, sauser, dressinger, salater, produkter med helseprofil og ulike typer ferdigmat.

TINE Partner Industri er Norges største leverandør av meieribaserte ingredienser til næringsmiddelindustrien. Våre medarbeidere har variert erfaring fra næringsmiddelbransjen og kan bistå både i diskusjon og praktisk utviklingsarbeid.

Vi har erfaring fra et bredt applikasjonsspekter, men har også mulighet til å koble inn ytterligere ressurser fra TINE FoU hvis ønskelig.

Vi hjelper deg mer enn gjerne til å finne riktig ingredienser til dine produkter.

Våre fasiliteter

Som kunde av TINE Partner Industri, får du tilgang til et kompetansemiljø som blir satt sammen med fokus på den utfordringen som finnes hos nettopp deg. TINE har FoU miljøer på Kalbakken i Oslo og Måltidets Hus i Stavanger med egne pilotanlegg, pølsemakeri og konditori som kan benyttes i produktutviklingsarbeid.

I tillegg til stor kunnskap om meieriprodukter og applikasjonsarbeid, har vi mulighet til å gjennomføre sensoriske tester på trent panel og i forbukergrupper.

Trygg mat

Kvalitetssystem

TINE har etablerte systemer og rutiner for en trygg og kvalitetsmessig god framstilling av våre produkter. Leverandører av innsatsfaktorer blir jevnlig kartlagt og fulgt opp med hensyn på å sikre «trygg mat».

Av kvalitetssystemer, er dette på gården bygd opp rundt KSL (Kvalitetssystem landbruk) og på meieriene og i TINE SA rundt ISO 9001 kvalitetsstandard og ISO 22000 standard for næringsmiddeltrygghet.

Ta kontakt med oss for å få tilsendt dokumentasjon og sertifikater fra TINE

Etisk handel

TINE er medlem av Initiativ for Etisk handel. Etisk handel skal bidra til at varer og tjenester produseres i tråd med internasjonalt anerkjente standarder for menneskerettigheter, arbeidsforhold og miljøhensyn.

TINEs retningslinjer for etisk handel er innarbeidet i selskapets generelle vilkår for varekjøp. Ved bruk av underleverandører plikter leverandøren å påse at underleverandører, og deres underleverandører, etterlever TINEs etiske krav. Videre setter vi krav til våre leverandører om at de har systemer for sporbarhet som ved avtale skal oppgis til TINE.

Les mer om Trygg mat

Frokost med brød, melk og eple

Ernæring

TINE Partner Industri er en viktig medspiller for næringsmiddelindutrien i utvikling av nye produkter, og våre ingredienser brukes i de fleste matvarer som inngår i det daglige kosthold. I TINE bygger vi ernæringskompetanse inn i våre produkter, og er opptatt av å kunne tilby produkter som er i tråd med myndighetenes regelverk og anbefalinger. 

Les mer om ernæring og helse i TINE

RÅK-ordningen

Hva er RÅK?

Formålet med ordningene for råvarekompensasjon (RÅK) er å kompensere for ulikt prisnivå på jordbruksråvarer i Norge og i utlandet. Ordningene skal slik legge til rette for at næringsmiddelindustrien skal kunne konkurrere på like vilkår med utenlandsk næringsmiddelindustri.

Din bedrift kan søke prisnedskrivning (PNS) dersom ferdigvaren blir omsatt i innenlandsk eller utenlandsk dagligvaremarked eller omsatt i spesialmarked.

Din bedrift kan i tillegg søke eksportstøtte (XR) dersom ferdigvaren blir eksportert til utenlands daglig varemarked eller omsatt i spesialmared.

Det gjelder kun for bearbeidede varer. Typiske RÅK-varer er pizza, pasta, gryteretter, iskrem, sauser og supper.

Hvordan søke?

  • Start med å finne ut hva slags tollvarenummer produktet har hos Tollvesenet. Er du usikker? Søk Tollvesenet om bindende klassifisering (BKU) av alle nye produkter slik at du vet at du har riktig tollvarenummer. Dette gjøres elektronisk.
  • Når du har funnet ut hvilket tollvare nummer ditt produkt er klassifisert på, kan du sette i gang å søke om RÅK-støtte hos Landbruksdirektoratet.
Naturbilde norsk landbruk

Ytterligere informasjon om RÅK-ordningen

Råvarer og satser som omfattes av ordningen

Landbruksdirektoratet har også en egen veileder vedrørende søknadsskjema for prisnedskrivning til industrielt bearbeidede jordbruksråvarer (PNS). Den finner du her.