TINE meierismør

Reduksjon av saltinnhold i smør

Endring på artikkel nr 1045 og 1048 TINE Smør 25 kg.

Saltinnholdet vil reduseres fra dagens nivå på 1,5% til 1,1%.

Endringen forventes å være synlig i markedet rundt 1. juni, men vil påvirkes av salget i de kommende månedene. Vi henviser derfor til merking på kartong da denne vil vise hvilket saltinnhold smøret i kartongen har.

Art nr 1045 TINE Smør 25 kg – 1,1% salt fra og med produksjonsdag 01.04.19 (dag nr 091-19)

Art nr 1048 TINE Smør 25 kg – 1,1% salt fra og med produksjonsdag 18.02.19 (dag nr 049-19)

Dersom du har spørsmål knyttet til endringen, eller ønsket tilsendt datablad, ta kontakt med din kundekontakt i TINE Partner Industri eller industri@tine.no

Fra TINES presserom:

"TINE har tidligere redusert mengde salt i smør til  dagligvaremarkedet.

På den måten ønsker TINE å forplikte seg til initiativet fra helseminister Bent Høie og bidrar til helsedirektoratets kampanje «små grep – stor forskjell». 
– TINE har jobbet målrettet med å redusere salt i ost og samtidig beholdt den gode kvaliteten siden midten av 80-tallet. Vi har redusert saltinnholdet i Norvegia og Jarlsberg med nesten 30 prosent. Disse ostene, som inngår i hverdagskostholdet til svært mange nordmenn, er i verdensklasse når det gjelder lavt saltinnhold.

Myndighetene vil av folkehelsehensyn ta ned saltforbruket. Nordmenn spiser dobbelt så mye salt som anbefalt. Mange er klar over at høyt saltinntak kan medføre helserisiko, men få er oppmerksomme på eget inntak eller kjent med anbefalt mengde. TINE ønsker å bidra og stiller seg bak helsemyndighetenes initiativ om å sette konkrete mål for salt i maten."