Pulver i haug

Pulverprodukter fra TINE Partner Industri

Fersk melk og melkepulver er, ut fra tørrstoffinnholdet, identiske produkter. Forskjellen ligger i vanninnhold og prosessering. I prinsippet kan produktene byttes ut med hverandre ved å justere vannmengden. Selv om næringsinnholdet er tilnærmet det samme, kan det likevel være store forskjeller i produktegenskapene.

Melkepulvere i mange varianter
TINE produserer melkepulvere i mange varianter. Vår produksjonsmetode er inndamping og spraytørking, og pulveret har gode flyt- og oppløsningsegenskaper. Vi kan i noen tilfeller levere spesialpulvere basert på kundens behov og spesifikasjon. Det kan være blandinger som forenkler produksjonen eller tilpasninger som gir ønskede funksjonelle egenskaper til sluttproduktet.

Fløte-, melk- og skummetmelkpulver kan benyttes i stedet for henholdsvis fløte og melk i blant annet tørre mikser, bakeriprodukter, sjokolade, iskrem og kjøtt- og fiskefarser. Krav og ønsker til sluttproduktet avgjør hvilken pulverkvalitet som er mest hensiktsmessig å benytte.
Et godt alternativ til skummetmelkpulver er kjernemelkpulver. Dette er kjernemelken som skilles fra smøret under smørproduksjon og som så tørkes. Pulveret inneholder lipoproteiner som i noen produkter kan gi en emulgerende effekt.

Tørking av Myse
Myse er det som blir igjen av melka etter at ostestoffet er ystet til ost. Vi kan tørke den til mysepulver, eller foredle den videre til mysepermeatpulver og myseproteinpulver. Veldig kort fortalt går mysen via en filtreringsprosess der laktose og proteiner skilles før tørking.

 Myseproteinpulver (WPC80) er en høyverdig proteinkilde med godt balansert innhold av essensielle aminosyrer. Produktet har gode emulgerende, vannbindende og gelerende egenskaper, og er lite følsomt for endringer i pH. Anvendes typisk i applikasjoner der en er opptatt av ernæringsprofilen til sluttproduktet.

Mysepermeatpulver er et kostnadseffektivt alternativ i en rekke ulike applikasjoner. Det består hovedsakelig av laktose og kan derfor i mange applikasjoner erstatte mysepulver og laktose. Anvendelsen er stor innenfor sjokolade- og meierindustrien dersom vi ser utover Norges grenser. Les mer om Mysepermeatpulver her

Ta kontakt med oss dersom dere har spørsmål til de ulike kvalitetene, ønsker å se på alternativer til det dere benytter i dag, eller går med idéer til nye produkter der pulver kan inngå.

 Vi har erfaring og kompetanse, du har markedet og kundene, sammen skaper vi produktene.