Ost er glede, og glede bør spres - helst ut på et fat!

Hvordan skal ostene være?

Når skal du ha ostefatet?