Geit på fjellet

God geitemelk gir god ost

Geita er kjent for å være sta og viljesterk, og den krever en god og variert kost for å levere melk av høy kvalitet, som er avgjørende for å lage god ost.

Det finnes ingen snarveier. Et grundig arbeid med geitenes kostprofil, kombinert med stort fokus på geitenes helse og genetikk, har vært grunnleggende for smaken i ostesuksesser som Norsk Chevre fra Haukeli. Norske geiter er i verdenstoppen hva helse angår, og friske sunne geiter som trives produserer god melk.

Geitene går på beite

Geiter liker variasjon i kosten, og har det optimalt ute i beitesesongen der de har tilgang på et stort variert utvalg planter og vekster. De er selektive beitere som kjenner forskjell på bitter, søtt, salt og surt. I motsetning til andre drøvtyggere, liker geita bittert og beiter derfor på et større utvalg planter enn både sau og storfe.

Landskapspleiere

I tillegg til å produsere geitemelk, fungerer geitene også som landskapspleiere siden beiting på tidlige bladskudd er med på holde vegetasjonen nede. De trives godt i ulendt terreng og bratte bakker/fjell, og foretrekker å ligge på hardt og steinete underlag. 

Geitene er sosiale dyr

Geitene er sosiale og energiske dyr som trenger variasjon i kosten samt mulighet til å aktivisere seg selv både i innefôringsperioden og på beite. I beiteperioden kan de gå lange strekninger og spise store mengder på kort tid. De er imidlertid både "værsyke" og mørkeredde, og kommer gjerne hjem hvis det er vind, regn, for kaldt eller for varmt.

Fornøyd geit gir god ost

Ved å gi geitene trivsel i form av god helse, mulighet for å velge fôr, spise på sin naturlige måte og ha et aktivt liv sikres melk med god og stabil kvalitet. Og det smaker du på osten.